Česká lana Tendon z Lanexu

V sortimentu nemáme kompletní produkci Tendon. Ale můžeme Vám dodat i ta lana, která najdete v katalogu a u nás ne. Preferujeme lepší, byť kapku dražší verzi lan, s úpravou Complete Shield. Pokud nejezdíte do hor a stačí Vám úprava Standart, pouze jádra a ne opletu, dodáme také. Cenu sdělíme na vyžádání.

Můžeme také pomoci s identifikací lana – kdy bylo vyrobeno, o jaký typ jde, jeho délku apod.

Více zde – jak vybrat lano a cokoli o lanech.

Nebo na odkazu zde a zde.

Zde jsou informace k dělení lan a technologiím:

Poloviční – jednotlivá lana se upevňují střídavě do postupových jištění. Tento systém snižuje riziko přeseknutí lan padajícími kameny a poskytuje maximální bezpečnost ve vysokých horách a při těžkém lezení.

 Dvojčata – používají se vždy stejná lana v páru a mají společné jistící postupové body. Dvojitá lana zaručují vysokou bezpečnost zejména při klasickém lezení ve vysokých horách.

Bicolour – jasně viditelná změna vzoru (barvy) lana přesně v polovině. Snazší manipulace s lanem, omezí chyby při slaňování. I tak je každé lano v polovině označeno barvou, která mu jakkoli neškodí

Počet normovaných pádů – jde o počet pádů, které musí lano zachytit dle normy EN 892 (u jednoduchých lan min. 5 pádů s 80 kg závažím. U ½ se závažím 55 kg, u dvojitých s 80 kg se zatěžují vždy 2 lana a min. počet pádů je 12).

Maximální rázová síla – vznikne při prvním pádu(hmotnost závaží, pádový faktor…) a je lanem pohlcena. Při zkouškách stoupá rázová síla v laně s každým dalším absolvovaným pádem a na tom, jak rychle stoupá, je závislý i výsledný počet zachycených normovaných pádů. Čím je počet normovaných pádů vyšší, tím je pro uživatele delší i životnost lana. Praktické užívání lan v terénu nebo na cvičných stěnách se od laboratorních podmínek liší. Při standardním pádovém testu je konec lana pevně fixován, v praxi však mají jistící zařízení a systémy určitý prokluz lana, čímž je pád zachycen dynamicky. Dynamickým jištěním se pak část pádové energie rozloží, a tím se sníží rázová síla. Proto je důležité ovládat a používat správné dynamické jištění.

POZOR! Pro velikost rázové síly je rozhodující také pádový faktor – prakticky není důležité, jak dlouhý pád je, ale jak velký je pádový faktor. Pád dlouhý 5 m s pádovým faktorem f = 1 vykáže podstatně nižší rázovou sílu než stejně dlouhý pád s faktorem f = 2. Energii pádu lezce absorbuje tzv. „činná délka lana“ .

Statické prodloužení – při zatížení lana závažím 80 kg. Nesmí překročit 10 % u lan jednoduchých (jeden pramen lana) a dvojitých (současně se zkoušejí dva prameny) a 12 % u polovičních lan (jeden pramen).

Při testu se ve speciálním zařízení zjišťuje, jak se při zatížení povrchu lana posune oplet oproti jádru. Zkušební vzorek se protáhne v délce 2 230 (+ – 10) mm tímto zařízením. Norma EN 892 stanoví, že posuv opletu vůči jádru nebo jádra vůči opletu nesmí být větší než 20 mm. Pokud se při použití v praxi jádro vůči opletu posune, mohou vznikat boule a tzv. punčochy. Jsou-li konce lan špatně zatavené, může se jádro na konci lana vysunout z opletu, nebo může oplet přesahovat jádro. Naše lana mají konce zatavené ultrazvukem do jednoho nedílného celku a při dodržení požadavků na posuv opletu k výše popsané situaci nedojde.

Dynamické prodloužení při prvním pádu – prodloužení lana při 1. normo-pádu. Max. přípustné dynamické prodloužení je 40 % při prvním pádu – zohledňuje vlastnosti lana lépe než statická hodnota pracovního prodloužení.

Uzlovatelnost – u horolezeckých lan je třeba výborná ohebnost. Na laně uvážeme jednoduchý uzel a u jednoduchých lan se zatíží hmotností 10 kg. Následně se změří vnitřní průměr uzlu a vypočte se koeficient uzlovatelnosti. Ten může být max. 1,1 násobkem průměru lana. Platí tedy, čím méně, tím lépe.

TEFIX – jádro je trvale spojeno s opletem. Nemůže se tak oplet posunout. Lano je tak bezpečnější, má delší životnost a je měkké (skvělá manipulace).

SECURE – lano má nulový posuv opletu. Díky sendvičové konstrukci pletených vrstev a použití speciálně upravených vláken je tak lano bezpečné i v případě značného poškození opletu (přetržení).

SBS – systém jednoduchého pletení, kdy je každý pramen do opletu vplétán sólo. SBS konstrukce opletu zvyšuje odolnost lana proti oděru a zlepšuje mechanické vlastnosti (ohebnost).

Complete Shield – nejvyšší stupeň ošetření lana – chrání před vodou a oděrem. Novou progresivní metodou NANOTECHNOLOGY je na oplet i jádro lana nanášen TEFLON® Eko ve velmi malých částicích, které vytváří na celém laně téměř nepropustnou ochrannou vrstvu proti vodě i prachu. COMPLETE SHIELD je impregnace, která výrazně zvyšuje celkovou životnost lan TENDON.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  lano charakteristika síla mm váha g/m počet pádů rázová síla kN posun opletu % statické prodloužení % dynamické prodloužení % uzlovatel-nost Tefix Secure SBS Complete shield
skalní lezení Master Pro 9,2 ideální na písek 9,2 58 9 9,1 0,3 6,1 31 1 ne ne ano ano
  Master 8,6 TOP lano z Lanexu, špičkové vlastnosti 8,6 50 5 9,1 0,3 4,3 30 0,9 ne ne ne ano
  Master 9,7 Tefix univerzální vč. bigwallů 9,7 61 8 8,2 0 8,0 35 0,8 ano ne ano ne/ano
  Master 9,7 Viper velmi oblíbené lano, poměr cena/výkon (i bicolour) 9,7 61 7 7 0,1 6,3 40 0,9 ne ne ano ne/ano
  Ambition 9,8 výhodný poměr cena/výkon (i bicolour) 9,8 64 9 7,1 0 6,2 35 0,8 ne ne ne ne/ano
indoor/překližka Hattrick 10,2 odolné oděru 10,2 66 5 8,2 0 5,4 33 0,9 ne ano ano ne/ano
  Ambition 10,2 Tefix dlouhá životnost 10,2 67 11 8,3 0 6,9 33 0,8 ano ne ne ne/ano
lezení v horách Master 7,8 půlka a dvojče 7,8 38 6/16 4,8/7,9 0 6,5/6,1 39/33 0,9 ne ne ne ne/ano
  Master 7,8 Tefix půlka a dvojče 7,8 39 6/16 5,4/8,3 0 11,3/7,1 36/32 0,9 ano ne ne ne/ano
  Lowe 8,4 půlka a dvojče, poměr cena/výkon 8,4 41 5/12 5/8,9 0 5,4/5,3 31/27 0,8 ne ne ne ne/ano
bigwally Hattrick 9,7   9,7 61 5 8,4 0 9,0 29 1 ne ano ano ne/ano