Svítící vesta/Lighted vest/Oświetlona kamizelka – verze MP/outdoor organizer

Svítící vesta je reflexní se zabudovaným aktivním svícením.

Komu je určena?

a)pro městskou policii

b)pro pořadatele sportovních a kulturních akcí. Konkrétně –

Technologie LED a optických vláken vznikla na TUL Liberec a optiku vyrábí SCILIF SUNFIBRE. Vestu pak FARAMUGO – jde tedy o ryze český produkt. Distribuci zajišťuje zlínská agentura EA2.

Jedná se systém vysoké kvality a životnosti, o inovační a světově exkluzivní technologie. Czech made product.

CENA VO 1800,- Kč bez DPH (69,23 €). Je možné dodat více variant zdrojů (bez DPH):

zdroj BASIC LI-ion 800 mAh – za 440,- (16,92 €), cena setu 1800,- (69,23 €)

zdroj HD LI-ion 1.100 mAh – za 590,- (22,69 €), cena setu 1950,- (75,- €)

zdroj SHD LI-ion 2.000 mAh – za 740,- (28,46 €), cena setu 2100,- (80,77 €)

zdroj BASIC AA (bez baterií) – 160,- (6,15 €), cena setu 1520,- (58,46 €)

VERZE OUTDOOR

Je určena pořadatelům horských a jiných běhů, triatlonů a extrémních akcí, pořádaných večer, v noci nebo na 24 h. Ve více variantách světla mohou vestu obléci pořadatelé sportovních akcí – odliší se dle vstupu, místa shromáždění účastníků různých tratí apod. A můžete mít i jiné barvy vest, kromě standartní žluté, už od 100 ks. Ale už od 10 ks dodáme i jiné barvy světla (tedy mimo žluté a červené). Cena se nemění.

Vestu si můžete objednat a zakoupit. Má panely se sucháčem, vpředu i vzadu, my zajistíme s protikusem díl materiálu. A zde je potisk organizace, oddílu, sportovní akce atd. (jen poprosíme o údaje v pdf, což si upravíme, převedeme do křivek). To má smysl, pokud se liší jednotlivé ročníky nebo jde o seriál akcí. Nebo potiskneme vestu dle Vašeho zadání přímo na vestu (levá, pravá strana hrudi, záda).

Nabízíme i půjčovací verzi, kde panely se sucháčem, vpředu i vzadu, opatříme protikusem s potiskem organizace, oddílu, sportovní akce atd. (opět, poprosíme o údaje v pdf, dále si upravíme, převedeme do křivek).

A co to stojí? Cena za zapůjčení kusu vesty: 150,- Kč (5,80 €) ks víkendová akce, 300,- Kč (11,60 €) týdenní. Nad 10 ks dáme slevu 5%, nad 50 ks slevu 10%. Platbu prosíme předem na účet viz kontakty. Objednávku dokážeme spolehlivě zpracovat, a to vč. zadání údajů pro potisk, 60 dní před konáním akce. Potisk dle přání zákazníka je účtován samostatně (dle barev, velikosti, pracnosti zpracování) a díly Vám zůstanou. Můžete je použít k půjčeným vestám pro další ročník akce. Doprava vest je s PPL za 80,- Kč bez DPH, vrácení půjčených hradí zákazník.

Servis – samozřejmě zajištujeme záruční a pozáruční:

-zašití roztržené vesty 150,- (5,80 €)

-výměna zipu 200,- (7,70 €)

-výměna světlovodu 900,- (34,62 €)

Délka záruky-na zdroj 2 roky, na vlákno 2 roky a na vestu 3 roky- v souvislosti s opotřebením, nabíjecími cykly viz dokumentace.

Čištění při 30°C teploty vody, ručně. Praní na jemný program s vyjmutou kontrolní jednotkou. Nežehlit. Možno chemicky čistit.

SPECIFIKACE VESTY: Velikost unisex M, L, XL. Váha 480 g (verze MP). Vrchní materiál je Mons 160 g, barva 98 reflexní žlutá a děrovaná 3D síťovina R911 340 g. Barva vesty je žlutás šedými reflexními prvky. Černý zip, 1 kapsa vzadu, malá přední vpravo na zdroj, poutka vpředu (vysílačka apod.), žluté světlo (příp. červené). Na zádech je malé logo Faramugo, na hrudi  logo Scilif Sunfibre. Světlovody jsou  1-stranná optická vlákna s LED a kontrolní jednotka, tedy ta základní, BASIC, je Li-Ion 800 mAh (až 5 h. svícení). HD až 7 h., SHD až 12 h. Umožňuje velmi intenzivní svícení/méně intenzivní svícení/ekonomicky nejméně náročné světlo s nižší intenzitou vyzařování/varovné blikání. Dobíjení za pomoci běžného micro USB konektoru (k mobilním telefonům).       

  

****************************************

For whom is it?

a) for municipal police

b) for organizers of sporting and cultural events.

Specifically – LED technology and fiber optic technology was developed at the Technical University of Liberec and optics are produced by SCILIF SUNFIBRE. The Vest is product of FARAMUGO – a purely Czech product. Distribution is provided by EA2 Zlín agency.

System of high quality and durability, innovative and worldwide exclusive technologies. Czech made product.

OUTDOOR VERSION–

The vest is intended for organizers of mountain and other runs, triathlons and other extreme events. For wearing in the evening, at night or at 24 hours. In various colors of lights, so you can differ by location, assembly, tracks etc. From 10 pcs we deliver other colors of light (besides yellow and red). The price does not change. And you can have other vest colors, besides the standard yellow – from 100 pcs.

The vest can be ordered with velcro panels (front and back). We can make counterpart panels with the name of the organization, section, sporting events etc. (just ask for the data in pdf, which we edit and convert). This makes sense if it varies from year to year or is a series of events. Or we can print the vest according to your specification directly on the vest (left or right chest, back).

We also offer a lending version. We can make counterpart panels for velcro (front and rear) with the name of the organization, section, sporting events etc. (again, we are asking for data in pdf).

Cleaning manually at 30 ° C water temperature. Wash for gentle program with removed control unit. Do not iron. Can be dry cleaned.

VEST SPECIFICATIONS: Unisex size M, L, XL. Weight 480 g (MP version). The upper material is Mons 160 g, color 98 reflective yellow and perforated 3D mesh R911 340 g. The color of the vest is yellow with gray reflective elements. Black zipper, 1 pocket at the back, small front pocket for the source, loops at the front (for radio etc.), yellow light (or red). There is a small Faramugo logo on the back, the Scilif Sunfibre logo on the chest. The light guides are 1-sided optical fibers with LED and the control unit, ie the basic one, BASIC, is a Li-Ion 800 mAh (up to 5 hours illumination), HD up to 7 h, SHD up to 12 h. Allows very intense lighting / less intense lighting / economically light with lower emission intensity / warning flashing. Recharge using a conventional micro USB connector (to mobile phones).

*******************************************************

Oświetlona kamizelka jest odblaskowa z wbudowanym aktywnym oświetleniem.

Dla kogo jest przeznaczona?

a) dla Straży Miejskie

b) dla organizatorów wydarzeń sportowych i kulturalnych

Konkretnie – Technologia LED i światłowodów powstała na uniwersytecie TUL Liberec, a optykę produkuje SCILIF SUNFIBRE. Natomiast całą kamizelką firma FARAMUGO – chodzi więc o wyłącznie czeski produkt. Dystrybucję zapewnia Faramugo.

Chodzi o system wysokiej jakości i żywotności, o innowacyjne technologie światowej klasy. Czech made product.

CENA VO 69,23 € bez VAT. Możliwa jest dostawa kilku wariantów zasilaczy (bez VAT):

zasilacz BASIC Li-ion 800 mAh – za 16,92 €, cena za set 69,23 €

zasilacz HD Li-ion 1.100 mAh – za 22,69 €, cena za set 75 €

zasilacz SHD Li-ion 2.000 mAh – za 28,46 €, cena za set 80,77 €

zasilacz BASIC AA (bez baterii) – 6,15 €, cena za set 58,46 €   

Wersja OUTDOOR

Wersja ta jest przeznaczona organizatorom górskich i innych biegów, triathlonów i zawodów ekstremalnych, zorganizowanych wieczorem, nocą lub na 24 godzin. W różnych kolorach światła mogą kamizelkę ubrać organizatorzy wydarzeń sportowych. Wyróżnią się wg wejścia, miejsca zgromadzenia uczestników różnych tras itp. Można również zamówić inne kolory kamizelek, oprócz standardowej żółtej, już od 100 szt. Ale już od 10 szt. dostarczamy także inne kolory oświetlenia (oprócz żółtej i czerwonej). Cena się nie zmienia.

Kamizelkę możesz zamówić i zakupić. Zawiera panely z rzepem, w przodzie i w tyle, zapewniamy z odpowiednikiem część materiału. I jest tu druk organizacji, klubu, wydarzenia sportowego itp. (tylko poprosimy o dane w PDFie, który przetworzymy do krzywych). To ma sens, jeśli różnią się poszczególne roczniki lub chodzi o serię wydarzeń. Albo podrukujemy kamizelkę wg Twego życzenia bezpośrednio na kamizelkę (lewa, prawa strona piersi, plecy).

Oferujemy również wersję do zapożyczenia, gdzie panely z rzepem w przodzie i w tyle zaopatrzymy odpowiednikiem z drukiem organizacji, klubu, wydarzenia sportowego itp. (znowu poprosimy o dane w PDFie, który przetworzymy do krzywych).

Ile to kosztuje? Cena za zapożyczenie sztuki kamizelki: 26 zł/szt. wydarzenie weekendowe, 50 zł tygodniowe. Nad 10 sztuk oferujemy rabat 5%, na 50 szt. rabat 10%. Opłatę prosimy doprzednio na nasze konto, patrz kontakt. Zamówienie potrafimy niezawodnie zrealizować, włącznie podania danych do druku, 60 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Druk wg życzenia klienta jest fakturowany samodzielnie (wg kolorów, rozmiaru, pracochłonności przetwarzania), a części pozostaną klientowi. Klient je może wykorzystać do zapożyczonych kamizelek w następnych rocznikach wydarzenia. Koszt dostawy kamizelek jest 33 zł, powrót zapożyczonych płaci klient.

Serwis – oczywiście zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

  • zaszycie podartej kamizelki 25 zł
  • wymiana rzepu 34 zł
  • wymiana światłowodu 150 zł
  • Długość gwarancji – na zasilacz 2 lata, na włókno 2 lata i na kamizelkę 3 lata – w związku z zużyciem, cyklami ładowania – patrz dokumentacja.
    Czyszczenie na 30°C temperatury wody, ręcznie. Pranie na delikatny program z wyjętą jednostką kontrolną. Nie prasować. Można czyścić chemicznie.
    Specyfikacja kamizelki:

    Rozmiar unisex M, L, XL. Waga 480 g (wersja MP). Materiał zewnętrzny to Mons 160 g, kolor 98 żółta odblaskowa i perforowana 3D siatka R911 340 g. Kolor kamizelki jest żółty z szarymi odblaskowymi elementami. Czarny rzep, 1 kieszeń w tyle, mała na przodzie wprawo na zasilacz, pętle na przodzie (nadajnik itp.), żółte światło (ewent. czerwone). Na plecach jest małe logo Faramugo, na piersi logo Scilif Sunfibre. Światłowody są 1-stronne włókna optyczne z LED i jednostką kontrolną, a więc ta podstawowa BASIC jest Li-Ion 800 mAh (aż 5 godz. oświetlenia), HD aż 7 godz., SHD aż 12 godz. Umożliwia bardzo intensywne oświetlenie / mniej intensywne oświetlenie / ekonomiczne najmniej wymagające światło z niższą intensywnością promienowania / miganie ostrzegające. Ładowanie za pomocą zwykłego microUSB konektoru (do smartfonów).